نوشته‌ها

خرید عمده سویا بو داده

خرید عمده سویا بو داده

آیا از تاثیر حرارت بر خواص و ارزش غذایی سویا اطلاع دارید؟ آیا می دانید که ارزش غذایی سویا بوداده از سویای خام بیشتر است؟ آیا می دانید که حرارت دادن سویا باعث بهبود کیفیت پروتئین موجود در آن می شود؟
طبق نتایج بدست آمده از تحقیق و مطالعات کارشناسان سویای بوداده و حرارت دیده نسبت به سویای خام از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد و چنانچه دانه های سویا حرارت داده شوند مواد ضد تغذیه ای موجود در آنها از بین می رود و کیفیت پروتئین موجود در آن نیز افزایش می یابد. و بطور کل مصرف این نوع سویا نسبت به سویای خام برای هر منظوری مفیدتر می باشد.