نوشته‌ها

سویا دامی

خرید تضمینی سویا دامی در مشهد

خرید تضمینی سویا دامی در مشهد در سال ۹۵ با در نظر گرفتن شرایط تورمی اقتصاد، به شکلی متفاوت تر انجام خواهد گرفت.
دولت برای محصولات مختلفی که جزو کالا های اساسی می باشند و ایران و جامعه ایرانی به وجود چنین محصولاتی نیاز شدیدی دارند تا نیاز های اولیه آنها تامین شود، طرح خرید تضمینی را در نظر گرفته است تا بدین شکل بتوانند بر روی قیمت های این محصولات مانور داده و کشاورزان را نیز به تولید بیشتر ترغیب نمایند.

خرید سویا دامی
بخش اعظمی از این محصولاتی که در ایران مصرف می شوند وارداتی بوده و حجم بسیار کمی به تولیدات کشاورزان اختصاص دارد که این بازرگانی با قصد تامین نیاز مصرف کنندگان و نیز کشاورزان، به عنوان یک پل ارتباطی قوی مابین این دو صنف، خرید و فروش ها را سهولت می بخشد.