نوشته‌ها

سویا آرژانتین

بازار خرید فروش سویا آرژانتین در ایران

سویا هایی که در بازار ایران مورد خرید و فروش و مصرف قرار می گیرند اکثرا وارداتی بوده و کشور آرژانتین نقش عمده ای را در صادرات به این کشور دارد.
آرژانتین یکی از کشور های مهم تولید کننده و صادر کننده ذرت در جهان می باشد و بیشترین میزان صادرات سویا پلت برای مصارف دامی و خوراک طیور به ایران دارد.
بزرگ ترین بنادری که این محصول را عرضه می دارند بندر های امام و بندر شهید رجائی بندر عباس می باشد که محموله های سویا از در این بندر ژهلو گرفته و به تدریج ماشین به ماشین در سراسر کشور پخش می شوند.
این بازرگانی یکی از اصلی ترین شرکت های پخش کننده و فروشنده این محصول در سطح کشور پهناور ایران می باشد.