در این نوشته می خوانید
میزان روغن دانه سویا برای فروش

میزان روغن دانه سویا برای فروش

دانه های سویا منبع اصلی روغن های گیاهی هستند. در گذشته بهبودهایی در کمیت و کیفیت این دانه ها صورت گرفته است.

دانه های سویا یکی از بهترین منابع پروتئین ها و روغن های گیاهی با کیفیت بالا هستند. محتویات این متابولیت ها تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی است.

سویا به شکل گسترده ای در سرتاسر جهان کشت میشودحال حاضر، برزیل بزرگترین تولید کننده سویا در سراسر جهان است و پس از آن ایالات متحده و آرژانتین قرار دارند.

خواص دانه سویا

خواص دانه سویا

دانه های سویا به عنوان یکی از بهترین منابع پروتئین ها و روغن های گیاهی با کیفیت بالا محسوب می شوند. سایر متابولیت های ثانویه ارتقاء دهنده سلامتی مانند اسیدهای فنولیک، ایزوفلاون ها و آنتوسیانین ها نیز در سویا  همه یک جا وجود دارند. مطالعاتی نشان داده است که محتوای پروتئین و میزان روغن دانه سویا به ترتیب 35-55٪ و 13-26٪ بر اساس وزن خشک دانه است. به طور گسترده ثابت شده است که پروتئین های سویا حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری هستند.

روغن سویا حاوی پنج اسید چرب برجسته شامل دو اسید چرب اشباع شامل اسید پالمیتیک و اسید استئاریک  و سه اسید چرب غیراشباع  شامل اسید اولئیک ، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک است

روغن سویا از  ۴۹ درصد لینولئیک اسید و ۲۵ درصد اسیداولئیک شامل می‌شود سطح بالای اسیدهای چرب غیراشباع، عمدتاً اسیدهای لینولئیک و اولئیک، نقش سویا را در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی نشان می‌دهد. علاوه بر این، روغن سویا در حال تبدیل شدن به یک ماده اولیه اصلی برای تولید بیودیزل است. در سال 2019 به تنهایی، 77 درصد از کل تولید بیودیزل از روغن های گیاهی و از آن روغن سویا مشتق شده بود.

محققان همچنین سطوح اسیدهای چرب هدفمند را برای افزایش عملکرد روغن سویا در ترکیبات سوخت زیستی اصلاح کرده اند.

اهمیت روغن سویا

به طور کلی، محتویات پروتئین، روغن و اسیدهای چرب موجود در سویا یکی از عوامل محرک برای افزایش استفاده از آن در صنایع غذایی، دارویی و سوخت های زیستی است. برای برآوردن نیازهای رو به رشد در بخش‌های مختلف، توسعه ژنوتیپ‌های سویا با محتوای پروتئین، روغن و اسیدهای چرب بهبودیافته یا تغییر یافته به یک هدف مهم اصلاحی تبدیل شده است.

میزان روغن دانه سویا و دیگر ترکیبات موجود در آن به چه عواملی بستگی دارد؟

میزان روغن دانه سویا برای فروش

محتویات متابولیت های سویا به طور کلی تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی است. دما، محل رشد، سال کشت، شرایط مزرعه و تابش خورشیدی از جمله عوامل محیطی اصلی هستند و کارهای زیادی بر روی ارتباط بین این عوامل و متابولیت های سویا انجام شده است.

از نقطه نظر ژنتیکی، خصوصیات مرتبط با بذر مانند رنگ پوسته بذر و وزن دانه، صفات اصلی تعیین کننده کیفیت دانه سویا هستند. محققان چندین ژن جزئی و اصلی را شناسایی کردند که رنگ پوسته دانه و وزن دانه را در سویا تنظیم می‌کنند که نه تنها بر عملکرد، بلکه بر محتوای متابولیت و میزان روغن دانه سویا در دانه‌های بالغ نیز تأثیر می‌گذارد.

اندازه روغن دانه سویا چقدر است؟

میزان روغن دانه سویا از سایر دانه های روغنی رایج بسیار کمتر است دانه های سویا باوجود روغن بسیار کمی که در آن وجود دارد (18 تا 22 درصد وزن کل دانه) بعنوان دومین محصول روغنی جهان شناخته می‌شود که روغن پالم در صدر جدول قرار دارد و پس از آن سویا پرمصرف ترین روغن شناخته شده در جهان است.

تولید روغن سویا سالانه به 30 میلیون تن در جهان می‌رسد.

فرایند روغن گیری سویا

فرایند روغن گیری سویا

بطور کلی دو نوع روش برای روغن گیری از دانه های روغنی وجود دارد. یکی از این روش‌ها  که برای دانه هایی با درصد روغن بالای 30درصد استفاده می‌شود  فرایند پرس کردن و فشار دادن است به این صورت که دانه ها را درون دستگاه پرس قرار داده و تا جایی آن را فشرده می‌کنند که در حدود 20 درصد از روغن باقی مانده سپس 20 درصد باقی مانده را با روش دوم از دانه استخراج می‌کنند.

روش بعدی که برای دانه های کم روغن مثل سویا استفاده می‌شود استفاده از حلال های مخصوص است زمانی که دانه ای را با استفاده از حلال روغن گیری می‌کنند روغن باقی مانده کمتر از 1درصد است پس این روش بهترین روش برای روغن گیری سویا است.

متداول ترین حلالی که برای روغن کشی از سویا استفاده می‌شود هگزان است.

  • روغن سویا برای مصرف حتما باید تصفیه شود.

عوامل موثر بر میزان موجودی روغن دانه سویا

میزان آبیاری گیاه سویا همیشه باید بر یک روال منظم باشد اگر بخواهیم مقدار آبدهی به گیاه را  کمتر کنیم گیاه با پدیده ای بنام تنش خشکی روبرو می‌شود.

در این حالت وقتی میزان آدهی به گیاه را بصورت ناگهانی کمتر از حد معمول نماییم گیاه با تنش خشکی مواجه شده و میزان پروتئین آن افزایش یافته و میزان روغن آن به کمترین حد ممکن خود می‌رسد.

این در حالی است که اگر آبدهی به گیاه مطلوب باشد میزان روغن دانه سویا به بالاترین حد خود می‌رسد  در صورتی که در تنش خشکی این میزان کاهش چشمگیری میابد.

بررسی روغن دانه سویا

بررسی روغن دانه سویا

در یک آزمایش که توسط گروهی از اندیشمندان صورت گرفته به این صورت بوده که تعدادی از گیاه را در خاک یکسان ولی با شرایط ٱبیاری متفاوت کشت و پرورش دادند.

این آزمایش ها به این صورت بود که در یکی از مزارع آزمایشی دانه های سویا را با استفاده از آبیاری قطره ای پرورش داده و وجین علف های هرز آن بصورت دستی انجام شد.

در مزرعه ای که هدف آن ایجاد تنش خشکی برای گیاه بود پرورش به این شکل انجام شد که طی سه مرحله آدهی به گیاه را متوقف نموده و در زمان های شروع گل دهی تا آغاز غلاف بندی واز زمان غلاف بندی تا زمان آغاز دانه بندی و در آخر از آغاز دانه بندی تا انتهای دانه بندی آبیاری را متوقف نمودند.

سپس به مرحله اندازه گیری میزان روغن دانه سویا و پروتئین آن رسیدند در این مرحله 50 عدد بذر از هر کدام از دو مزرعه به صورت تصادفی انتخاب شد و پس از پودر کردن آن میزان روغن دانه سویا و پروتئین و اسیدهای چرب آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین نتایج این تحقیقات نشان داد که بذری که برا کاشت انتخاب می‌شود باید در زمان مناسبی در سال قبل برداشت شده باشد که این موضوع تاثیر مستقیمی بر میزان روغن دانه سویا دارد. بذر هایی که در تاریخ 20 خرداد برداشت شده بودند بعد از کاشت در سال بعد بیش‌ترین میزان روغن را دارا بودند.پس باید به تاریخ کشت و همچنین تاریخ برداشت و بذرهایی که برای سال بعد می‌خواهند کشت شوند توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

این اندیشمندان که بر روی این بذرها تحقیق می‌کردند نتایج خود را به اینصورت ارائه دادند که میزان روغن دانه سویا در مزرعه تنش خشکی کاهش پیدا کرده بود و بیشترین علت این موضوع مربوط به مرحله پر شدن دانه بود به این دلیل تجمع لیپید ها نسبت به تنش خشکی و کاهش فتوسنتز و همچنین کاهش مواد فتوسنتزی برا تغذیه گیاه و کم شدن دوره ی پر شدن دانه بود. و این دانه ها به دلیل نرسیدن مواد مغذی کافی رشد کافی نداشته و به دلیل تجمع لیپیدها پروتئین آن به بیشترین حد خود رسید و روغن آن کاهش زیادی داشت.

در آخر به این موضوع اشاره می‌کنم که در دانه سویا هرچه میزان روغن دانه سویا بیشتر باشد میزان پروتئین آن کاهش پیدا می‌کند و این دو بر یکدیگر اثر گذارند.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من