سویا پاتیرا یکی از محصولات پروتئین سویا است که توسط شرکت بهین راژ دانه گندم تولید و عرضه می شود.
کیفیت این محصول در بیت محصولات موجود در بازار معمولی بوده و از رده قیمتی متوسطی برخوردار است.

انواع سویا پاتیرا را می توان به صورت زیر عنوان کرد.

  • پروتئین سویا پاتیرا 12 کیلویی درشت دانه

  • پروتئین سویا پاتیرا 13 کیلویی دانه متوسط

  • پروتئین سویا پاتیرا 15 کیلویی ریزدانه

در حال نمایش یک نتیجه